Ендодонтия (Кореново лечение). Лечение на пулпит, гангрена, периодонтит (гранулом)

Строеж на зъб

Зъбната пулпа е тъкан в централната част на зъба, изпълнена с мека (слизеста) съединителна тъкан. Тя съдържа кръвоносни съдове и нерви, които навлизат в зъба от дупката на върха на корена и е заобиклена от твърда зъбна тъкан - дентин. Нейната функция е свързана с образуването на дентин, осъществяване на обмяната на хранителните вещества и определя чувствителността на зъба. Разпространено е пулпата да се нарича "нервът" на зъба.

Причините да се достигне до засягане на пулпата (нерва) са много, но най-често е напреднал кариес, счупен зъб, изпилен зъб, пародонтален джоб, травмиран зъб и т.н. Това засягане води до силна пулсираща болка, често появяваща се нощем, чувствителност към топли и студени храни, напитки и др.
При необратими увреждания на пулпата (започнала да некротизира - умира ) и усложнения преминали границата на корена - периодонтити, ендодонтското лечение е единственото решение да се спаси зъба от изваждане, заобикалящата го зъбна кост от инфекции и да се предпази организма от други усложнения. Лечението е умъртвяване на зъба (отстраняване на пулпата) и е насочено към щателно почистване на коренно-каналната система от микроорганизми и тъканни остатъци от пулпата, оформяне на достъп и разширяване на каналите, дезинфекция и херметическо запечатване с инертен материал. Ако възпалителния процес премине границите на кореновия канал, то от пулпит се преминава към периодонтит. Подходът при периодонтитите е или обработка на каналите с последващи медикаментозни вложки и промивки или ваденето.

Разкриване на нерва през коронката на зъба Премахване на нерва от пулпната камера и каналите Почистване и обработване на кореновия канал Запълване със специални каналопълнежни средства
Лечение на пулпит Умъртвяване на зъбен нерв Умъртвяване на зъб Ендодонтско лечение
Запечатани коренови канали. Подготвен зъб за обтурация Поставяне на шифт за подсилване на короната Изпиляване на зъба и подготовка за коронка Поставяне на коронка за запазване на зъба
Кореново лечение на зъб Изграждане на зъб при пупит Лечение на възпален зъбен нерв Ендодонт

Правилното кореново лечение позволява максимално дълго да бъдат запазени естествените зъби.

Решения за правилно лечение!

 • Задължително ползване на паралелна рентгенография
 • Назначаване на контролна рентгенография - след запълване на каналите, с цел да се визуализира точността на пълнежа (дали е до края на канала, отсъствието на шупли в него, опасността да е излязло пълнежно средство от канала в костта). Всичко това може да доведе до късни околокоренови (периапикални) изменения, които налагат прелекуване или зъбна загуба.
 • Апекслокация- измерване на дължината на канала по електричен път.
 • Работа с новите Ti-Ni (нитанолови) високоеластични ръчни и машинни канални инструменти които осигуряват много добра проходимост, дори и в силно криви канали.
 • Работа с канални инструменти по съвременни техники за поетапно низходящо навлизане в канала, с цел да не се "избута" част от инфектираното нему съдържимо в костта около зъба.
 • Съвременни медикаментозни лечения с вещества, непредизвикващи ответни алергични реакции от организма, силно ефективни към микроорганизмите и спомагащи възстановителните процеси в тъканите. На това наблягаме с особено внимание, поради инерцията на много колеги, прилагащи лекарства със силно мулифигриращо, алергизиращо действие. Използването на антибиотици за често не дава добри резултати, а води след себе си алергизиране, устойчивост на микроорганизмите към тях, натоварване на организма на пациента.
 • Запълване на каналите - прилагане на методи на запълване, гарантиращо добро запечатване на канала с материали, индеферентни към организма. Старите каналопълнежни средства са на фенолова, трикрезол-формалиново, цинков окис-евинолова основа и не малко пъти въвеждани машинно с лентидо (спирала) крият риск от: препресване извън канала, остават шупли, въздействат неблагоприятно върху организма.

Допускани грешки:

 • Лошо проведено кореново лечение - небрежната работа на стоматолога с твърди и нееластични инструменти.
 • Неназначаване на паралелната рентгенография
 • Пренебрегване на апекслокацията за определяне дължината на корените
 • Неназначаване на контролна рентгенография

Използването на съвременни ендодонтски техники, материали и физиотерапевтични процедури гарантират безболезнено лечение и овладяване на инфекциозно-възпалителните процеси , развили се както в границите на канала, така и извън него.

Информацията има пояснителен характер. Тя е поднесена сбито и непълно.

Нашият съвет: питайте без да се притеснявате. Използвайте най-удобрия за вас начин, но не забравяйте, че личния ви контакт с д-р Иван Марков е най-доброто решение.