Пародонтална хирургия. Лечение на пародонтални заболявания

Все повече набира популярност пародонталната хирургия. В тази група влизат интервенции като:

  • кюретаж на пародонтални джобове с последваща апликация на костозаместител.
  • "изтегляне" на корени с цел тяхното последващо използване
  • венечна пластика на "оголени" корени. При този метод се "изтегля" венеца нагоре по посока короната на зъба, като този се "подплътява" с костозаместител и автогенно взета от друга област кост.
  • премахване на къса "юздичка" - Френулум Бреве Лингве или хипертрофирала такава на горната челюст
  • премахване на хипертрофирал венец и "петльов гребен" с цел успешно задържане на последващи протези.
  • По - тежки в тази група са манипулациите за премахването на доброкачествени или злокачествени обраувания