Обтурация на зъбен корен. Запълване на коренови канали

Латерална кондензация - канала се запълва с медицински каучук, който е под формата на калибрирани щифтове.
Каналът се запечатва със специални гутаперкови (от естествен каучук) щифтове. Те се въвеждат в старателно обработения и калиброван канал пасивно, като първия затваря ниско долу входа на канала, а последващите разширяващо се нагоре конусовидно запечатват неговото продължение. Тези щифтове първо са биологично поносими, второ се подбират в съответствие с номера последен инструмент, обработил канала (няма риск от излизане вън от канала), трето - слепват се помежду си с Ca(OH)2 пасти, също биологично поносими"

Вертикална кондензация - канала се запълва с медицински каучук чрез обратна (от края на канала нагоре към пулпната камера) вертикална екструдация през калибрирана по канала конзола с разтопен до течно състояние каучук (гутаперка)

Предимства

  • отсъствието на фенол и формалин в състава
  • не се наблюдава оцветяане на обработените зъби
  • при необходимост по-лесна вторична обработка (разпълване) на каналите.

Всеки един метод е добър при прецизното му изпълнение.

Стари методи за обтуриране са запълването посредством "обратно изтласкване" в канала на пастообразни вещества наречени "цименти". Циментите често съдържат в състава си фенол, хлор, камфор, евгенол и формалин. След определен период изсъхват и се втвърдяват. Поради наличните в състава си вещества (най-много фенол и формалин) те предизвикват последващи усложнения като: алергични и токсични периодонтити, шупли в самия пълнеж, оцветяване (червеникаво - оранжево) на умъртвения зъб. Вследствие на трудното дозиране на количеството постъпващо вещество (в канала) със "спиралата" се наблюдава или незапълнен докрай канал или "препресване" с паста за запълване на канали което може да доведе до реакция към чуждо тяло или гранулом.

Информацията е с опознавателна цел. Тя е поднесена сбито и непълно.

Нашият съвет: при възникнали въпроси не се притеснявайте да ги зададете на д-р Марков.