Методи за обработка на коренови канали

Витална екстирпация- съвременен метод на обработка на коренови канали (умъртвяване на зъбен нерв без използване на арсен). Тя се осъществява под упойка и инструментално (машинно или ръчно) премахване на пулпата.

Предимства

  • не се използват арсеникови и мумификационни веществa, които често предизвикват усложнения
  • веднага се премахва възпалената тъкан - по-малко посещения
  • безболезнено

Старателната обработка (точно и достатъчно разширяване и последващо промиване) на каналите е една от тайните на успешното кореново лечение. Другата "тайна" е начина и прецизността на тяхното "запечатване" (обтуриране).

При по-старите методи това става след прадварително полагане на арсеникови прапарати с различна концентрация за различен период от време (3-5 дни). Методът е познат под името:

Мортална екстирпация - често арсениковите препарати (които при с контакт с тъканните образуват арсеникова киселина) дават много нежелателни странични ефекти - предозиране, арсеников токсичен периодонтит, остеомиелит, непълна девитализация (умътвяване) на пулпата, болки при опит тя да бъде премахната, загуба на време за посещения, засилване на болката при напреднали процеси с газ образуване.

Мортална ампутация - често при трудно достъпни, криви или непроходими коренови канали се налага те да бъдат обработени частично. Тогава се налагат вещества предизвикващи мумификацията на пулпата. Този подход крие много неизвестни и предполага в бъдеще трайни усложнения (грануломатозен периодонтит, гангрени и т.н.) водещи до повторна обработка или най-често до вадене на зъба.

Информацията е със опознавателна цел. Тя е поднесена сбито и непълно.

Нашият съвет: питайте без да се притеснявате. Използвайте най-удобрия за вас начин, но не забравяйте, че личния ви контакт с д-р Иван Марков е най-доброто решение.