Материали за изработка на пломби

Амалгами (пломби от амалгама)

Група от материали представляващи най-общо смес от сребърно, медни, калаени стружки и пластификатор живак. Това е един от най-старите и надеждни материали ползващи се все по-малко.

Минуси:

 • наличието на живак
 • трудна апликация
 • оцветяване на зъбите от остатъчния живак (амалгамиране)
 • при разнородни пломби и множество такива - полиметалия (патогалванизъм)
 • алергизация
 • липсата на естетика
 • невъзможност при големи пломби за моделиране и оформяне на добъри плътен контакт със съседния зъб

По принцип фирмите многократно усъвремениха тази група, преодолявайки много недостатъци, но материала си остава "социално" насочен в старни където здравната каса заплаща.

Химиополимери (химиополимерна пломба)

Най-общо казано химиополимерната пломба представлява катализатор и бяла тестообразна паста. Бъркат се често 1:1 и се нанасят в дефекта. Полимеризират в границите на няколко минути.

Плюсове:

 • могат да се тонират по разцветка, естетически приемливи резултати
 • моделират се частично

Недостатъци:

 • сравнително кратко време за работа до втвърдяване
 • полимеризационно голямо свиване (отлепване от стените на дефекта)
 • нетраен цвят
 • алергизация

Казаното до тук е обобщено. В групата има много генерации компенсиращи недостатъците. Различните фирми предлагат различно качество, но тенденцията е да отпадат от съвременната стоматологична практика.

Фотополимери (фотополимерни пломби)

Основната разлика спрямо химиополимерните пломби е, че полимеризират под действието на светлинен източник. Това са най-използваните за момента материали. Според големината на полимерните частици се делят на: макрохибриди, микрохибриди, нанохибриди. Според агрегатното състояние се делят на: пастообразни, течни. Всяка една от тези групи има поле за приложение (индикации). Ще обобщим плюсовете и минусите общо за фотополимерите.

Плюсове

 • цветово кодиране
 • сравнително лесна апликация
 • достатъчно дълго време за работа
 • отделят флуор
 • възпрепядстват образуване на вторичен кариес

Минуси

 • полимеризационно свиване
 • често нетраен цвят
 • алергизация - pH<5 (кисела р-я)
 • свързване химически с емайла, частично с дентина и никак с цимента на зъбите
 • крайно хидрофобни - неизползваеми при работа под венеца

Глас-йономери

Група материали при които част от пълнежните частици са заместени от полимери със стрито стъкло (SiO2). Все повече навлизат в стоматологичната практика. Използват се две основни техни положителни особености - хидрофилни (работа под венец), химическа връзка както с емайла, дентина, така и с цимента на зъбите. Могат да бъдат химиополимеризиращи, така и фотополимеризиращи. С тях се правят пломби, пънчета и подложки под фотопломби.

Тези данни са информативни и не обхващат цялата гама от клинични случаи. Информацията е с опознавателна цел. Тя е поднесена сбито и непълно.

Нашият съвет: питайте без да се притеснявате. Използвайте най-удобрия за вас начин, но не забравяйте, че личния ви контакт с д-р Иван Марков е най-доброто решение.