Кариесология - лечение на кариеси

Най-общо кариесът представлява локално разрушаване на зъбната структура под въздействието на микроорганизми и продуктите от техния метаболизъм.

Има няколко класификации на кариеса според:

  • степента на развитие - петно,начален, среден, дълбок
  • вида на кариесната маса - сух, влажен
  • скоростта на развитие - бърз (фулминантен) и хроничен
  • разположение - оклузален кариес, апроксимален (между зъбно пространство), коренов и т.н.
  • степен на засягане - единичен, множествен и т.н.

Процеси при развитието на кариес

Здрав зъб Начална деминерализация на емайла Деминерализацията продължава към дентина
Възникване на кариес Лечение на зъбен кариес Почистване на кариес
Образува се дупка в емайла Разрастване на кариеса в дентина Процеса засяга пулпата
Образуване на кариес Лечение на зъбен кариес Лечение на зъбен кариес

По принцип етиологията (причината) за появяването му е още неясна. Има няколко теории, но всяка една от тях не може да даде 100% отговор. Независимо от това лечението е едно...

Лечение - механично машинно отстраняване на кариесната маса и последващо запълване (обтуриране) на дефекта (кавитета).

Зъбен кариес Отстраняване на кариесната маса Обработка до пълно почистване на зъба
Лечение на зъбен кариес Почистване на зъбен кариес Обработка на кариес
Обтуриране на обработеният зъб ... ...
Обтурация на зъб Обтуриране на кариес Почистване на зъбен кариес

Информацията е с опознавателна цел. Тя е поднесена сбито и непълно.

Нашият съвет: питайте без да се притеснявате. Използвайте най-удобрия за вас начин, но не забравяйте, че личния ви контакт с д-р Иван Марков е най-доброто решение.