Изработка на пломби - Inlay /Onlay/ Overlay

Inlay, Overlay  (алтернатива на популярните обтурации) представляват пломби, изработени в зъботехническа лаборатория от метал, фотополимер или керамика, по взет отпечатък от стоматолога. В последно време, с цел по-добра естетика, от пациентите се предпочитат фотополимерните и керамичните пломби.

Какви са преимуществата им? Отговорът на този въпрос ще Ви дадем, като направим съпоставка с традиционно изработените фото или химиополимерни (бели) пломби.

В устната кухина пространството е значително ограничено. Никога не може да се постигне пълна сухота на протезното поле (слюнка, влажен дъх). Логично е да се предположи, че върху влажна зъбна тъкан композитния материал на обтурацията няма да се захване (адхезира, залепи). Композитните материали при втвърдяването си се свиват: фотополимеризиращите към източника на светлина, химиополимеризиращите към центъра на обтурацията като при това се отцепват от стените на кавитета (дупката, направена от стоматолога в зъба ). Това води до микроотлепване на обтурацията от зъба, съответно възникване на процеп между тях. Тук микроорганизмите, съдържащи се нормално в слюнката, намират превъзходни условия за развитие.

Резултатите:

  • оцветяване на границата на обтурацията
  • вторичен кариес под "новата" пломба и предаване процеса в дълбочина до засягане на пулпата
  • отпадане на обтурацията
  • повишена, трайна чувствителност към топло, студено, сладко
  • фрактуриране (счупване) на обтурацията, заедно с част от засегнатите от вторичен кариес останали стени на зъба

Всички тези неблагоприятни за вашите зъби последствия могат да бъдат намалени, но не и избегнати при: стриктно спазване на всички препоръки, дадени от производителя на обтуровъчния материал, относно техниката за работа с него, максимално поддържане на сухота в оперативното поле.

Друга много неблагоприятна страна при изработване на обтурации при големи разрушения на зъбните тъкани в устната кухина е непостигането на плътен, биологически оптимален контакт на обтурацията със съседния зъб. Използването на отсепариращо-контуриращи матрици винаги води до плосък, високо изнесен слаб (или липсващ) контакт със съседния зъб. Този недостатък на матричното пряко възстановяване частично беше решен със специално предварително огънати матрици (Pallodent System), но това от наши клинични наблюдения важи единствено 100% при малки кариозни дефекти.

Как да решим всички тези проблеми без да правим и най-малкия компромис в лечението на вашите зъби?

Inlay / Onlay / Overlay системи

Предимства:

  • Те се полимеризират (втвърдяват) върху модел от твърд гипс, отлят от точно взет отпечатък от зъба. Това се осъществява в така наречените Light Box, където светлината действа върху инлея от всички страни, съчетана с температура и налягане. По този начин се избягва до минимум полимеризационното свиване и деформиране.
  • Инлеят се "залепва" в кавитета (дупка на зъба) със специални керамични цименти. Последните плътно запечатват наличния технологично процеп между инлея и стените на зъба, без впоследствие да се разтварят от слюнката и да променят цвета на възстановяването. Отделят F- (флуорни) йони, които не допускат развитието на вторичен кариес.
  • Контакта със съседния зъб се моделира от зъботехника на точно определеното физиологично ниво и се "натяга". Процеп между зъбите не се получава и храна не се набива при дъвчене между тях. Факт, водещ при стандартните възстановявания до болка, лош дъх, възпаление на венците, вторични кариеси и др.
  • Възстановява се превъзходно формата на зъба с всички негови туберкули (изпъкнали места) и фисури (бразди), така необходима за ефективното стриване на храната. Постижение, невъзможно при работа в устата и често пренебрегвано напълно от много колеги, поради трудоемкост и отнемащо много време. Техните пломби имат вид на гладки "бирени капачки".

Информацията е с опознавателна цел. Тя е поднесена сбито и непълно.

Нашият съвет: при желание за повече информация, потърсете прекия контакт с д-р Марков